• INFORMACE:
  • od 1.2.2021 jsme převzali ordinaci MUDr. Vaňka _____ AKTUÁLNĚ: očkování proti Covid-19 bylo ukončeno, využijte prosím očkovací centrum

NEHRAZENÁ PÉČECENÍK VÝKONŮ

ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ
ROZSAH HRAZENÉ PÉČE

Základní poskytovaná zdravotní péče je hrazená z veřejného zdravotního pojištění a zahrnuje moderní diagnostické metody. Některé výkony jsou hrazeny až od určitého věku. Nutná a neodkladná základní zdravotní péče je hrazena pojišťovnou vždy. Vyšetření na vyžádání pacienta bez indikace lékařem je hrazeno pacientem. Potřebujete-li více informací o péči zahrnuté v úhradách veřejného zdravotního pojištění, pak kontaktujte lékaře nebo Vaši zdravotní pojišťovnu.

Ceník

Prohlídky a úkony, které nehradí zdravotní pojišťovny, jsou zpoplatněny podle aktuálního ceníku. Pacienti bez plného pojištění platí individuálně dle rozsahu poskytnuté péče. Ceník je platný od 18.3.2024.
Položka
Cena
Pracovnělékařské služby
Posouzení způsobilosti k výkonu povolání (vstupní prohlídka) - nesmluvní partner
700 Kč
Posouzení způsobilosti k výkonu povolání (periodická prohlídka) - nesmluvní partner
700 Kč
Posouzení způsobilosti k výkonu povolání (mimořádná prohlídka) - nesmluvní partner
700 Kč
Posouzení způsobilosti k výkonu povolání (výstupní prohlídka) - nesmluvní partner
700 Kč
Potvrzení a dokumenty
Řidičský průkaz - vydání, prodloužení nebo rozšíření
500 Kč
Řidičský průkaz - potvrzení způsobilosti řídit vozidlo nad 65 let
400 Kč
Zdravotní průkaz v potravinářství
400 Kč
Vyšetření pro profesní průkazy
400 Kč
Vyšetření pro zbrojní průkaz
600 Kč
Vystavení tiskopisu pro pojišťovny (úraz, pojistka, bolestné, apod.)
500 Kč
Potvrzení na žádost pacienta
200 Kč
Potvrzení přihlášky ke studiu
200 Kč
Vystavení žádosti o lázeňskou léčbu
500 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta ve standardní lhůtě do 10ti dnů
400 Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace pacienta v den obdržení požadavku
700 Kč
Kopírování (1 strana)
5 Kč
Kopírování - celá dokumentace
200 Kč + 5 Kč / 1 strana
Ostatní vyšetření a výkony
Cílené vyšetření nepojištěnce nebo samoplátce
800 Kč
Předoperační vyšetření samoplátce
800 Kč
Test na skryté krvácení do stolice bez indikace na žádost pacienta
200 Kč
Test CRP z kapilární krve bez indikace na žádost pacienta
200 Kč
Zjištění hladiny cukru v krvi bez indikace na žádost pacienta
50 Kč
Aplikace očkovací látky nehrazené zdravotní pojišťovnou na žádost pacienta
150 Kč
Očkování (cena vakcíny včetně aplikace a DPH)
Tetanus - Tetavax (hrazeno plně pojišťovnou, platí pouze nepojištění pacienti)
400 Kč
Chřipka - Influvac Tetra
500 Kč
Chřipka - Vaxigrip Tetra
500 Kč
Klíšťová encefalitida - FSME IMMUN 0,5 ml
1.200 Kč
Žloutenka A - Havrix 1440
1.600 Kč
Žloutenka B - Engerix
1.080 Kč
Žloutenka A+B - Twinrix
2.000 Kč
Pneumokokové nákazy - Prevenar 13
1.750 Kč
Černý kašel, tetanus, záškrt - Adacel, Adacel Polio (+ dětská obrna)
1.290 Kč
Černý kašel, tetanus, záškrt - Boostrix
1.290 Kč
Meningokok séroskupiny B - Bexsero
3.100 Kč
Meningokok séroskupin A,C,W135 a Y - Nimenrix
1.400 Kč
Meningokok séroskupin A,C,W135 a Y - Menveo
1.600 Kč

POTŘEBUJETE PÉČI PROFESIONÁLNÍHO PRAKTICKÉHO LÉKAŘE?

Kontaktujte naši ordinaci nebo přímo vedení společnosti.

Společnost

Patříme do skupiny lékařských praxí společnosti Avimedic s.r.o.

Kontakty

tel.: 736 413 939
(pozor, SMS nepřijímáme)

sestra.uhrineves@avimedic.cz
lekar.uhrineves@avimedic.cz

Adresa ordinace

Lékařský dům Uhříněves
2. patro
Nové náměstí 1431/20
104 00 Uhříněves

Sídlo společnosti

Praktický lékař Uhříněves s.r.o.
Mozartova 3337/14
150 00 Praha 5

IČO: 09528041
IČZ: 10570000